Dąbrowski

Dystrybucja Usługi Handel

Dąbrowski Dariusz

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego nr RPKP .01.06.02-04-0001/20

 

 

​​ Celem projektu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług takich jak ​​ dystrybucja i sprzedaż hurtowa stolarki okienno - drzwiowej

 

Dofinansowanie projektu: 59.999,06  ​​​​ PLN